• info@bodematlas.nl
  • +31 6 19 65 28 06
  • +31 6 19 65 28 06
 

Bodemvreemde objecten

Alles over Bodemvreemde objecten

In het voortraject naar het ontwikkelen van een kavel is het van groot belang naast de wettelijk verplichte onderzoeken in kaart te brengen welke overige bodemvreemde objecten zich in de bodem bevinden. Denk hierbij aan kabels en leidingen, riolering, funderingsresten, puin, dempingen, graafgaten of heipalen. Zo kan er in de tekenfase van een project eventueel gebruikt gemaakt worden van de reeds aanwezige heipalen in de bodem. Echter kunnen deze heipalen of de overige verstoringen een obstakel vormen. Door dit vooraf te weten kan er beter gecalculeerd worden.

Alles over Bodemvreemde objecten

Meer weten

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van de BodemAtlas? Neem gerust contact met ons op en maak vrijblijvend een afspraak.

Meer weten