• info@bodematlas.nl
  • +31 6 19 65 28 06
  • +31 6 19 65 28 06
 

Quickscan Flora en Fauna

Voorafgaand aan het ontwikkelen van een gebied of kavel is het van belang rekening te houden met beschermde plant- en diersoorten zoals beschreven in de Wet Natuurbescherming. Daarnaast zijn stikstof-uitstoot rondom Natura 2000 gebieden en het Nationaal Natuurnetwerk belangrijke zaken om rekening mee te houden.

Een Quickscan Flora en Fauna geeft inzicht hoe de projectlocatie zich verhoudt tot bovenstaande zaken en maakt inzichtelijk welke stappen er doorlopen moeten worden voordat het gebied verder ontwikkeld kan worden.

Meer weten

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van de BodemAtlas? Neem gerust contact met ons op en maak vrijblijvend een afspraak.

Meer weten