• info@bodematlas.nl
  • +31 6 19 65 28 06
  • +31 6 19 65 28 06
 

Wat is de BodemAtlas?

BodemAtlas verzamelt, verbindt en vernieuwt.

Wij verzamelen relevante informatie en verbinden de juiste partijen om inzicht te geven aan iedereen die iets te maken heeft met de bodem.

De BodemAtlas is een verzameling van themakaarten met perceelsgebonden informatie. Alle informatie gebundeld in één handig en praktisch overzicht. Dit is zorgvuldig samengesteld uit vele algemene bronnen, databases van bedrijven en realtime bodeminformatie verzameld op locatie met geavanceerde scantechnieken.

  •  

Basisgegevens

Hier vind je een overzicht van basisgegevens samengesteld uit verschillende algemene bronnen verspreid over het internet.

Basisgegevens

Bodemopbouw

De gelaagdheid van de bodem kan op verschillende manieren in kaart gebracht worden. Er is veel informatie beschikbaar over de verschillende grondsoorten, echter is er in sommige situaties meer detail gewenst. Factoren die een rol spelen zijn de draagkracht van de bodem, grondstromen die vrijkomen bij ontgraving en bijvoorbeeld de waterhuishouding van een perceel.

Bodemopbouw

Bodem Chemisch

Voor het aanvragen van milieuvergunningen, ontwikkelingsplannen van een gebied een de daar bijkomende bouwactiviteiten is in veel gevallen milieu hygiënisch onderzoek nodig. Dit is vastgelegd in de Wet Bodembescherming.

Bodem Chemisch

Archeologie

Een onderdeel van het voortraject van gebiedsontwikkeling is archeologisch onderzoek. Dit onderzoek kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo bestaat ook hier de mogelijkheid tot een detailleerde bodemscan.

Archeologie

Explosieven (NGE)

Voorafgaan aan grondroerende werkzaamheden is men in Nederland verplicht historisch vooronderzoek te doen. Uit dit onderzoek zal blijken of er mogelijk NGE (niet gesprongen explosieven) zijn achtergebleven op een perceel.

Explosieven (NGE)

Bodemvreemde objecten

In het voortraject naar het ontwikkelen van een kavel is het van groot belang naast de wettelijk verplichte onderzoeken in kaart te brengen welke overige bodemvreemde objecten zich in de bodem bevinden.

Bodemvreemde objecten

Flora en Fauna

Natuurontwikkeling is een steeds belangrijker onderdeel van de inrichting van ons land. Maar ook aanplanting van groen in stedelijk gebied en de hervorming van de agrarische sector is een continue proces.

Flora en Fauna

Meer weten

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van de BodemAtlas? Neem gerust contact met ons op en maak vrijblijvend een afspraak.

Meer weten